پروانه صلاحیت بهره برداری تا سقف 5000 مگاوات

شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا موفق به دریافت پروانه صلاحیت بهره برداری و نگهداری از نیروگاه تا سقف 5000 مگاوات از وزارت نیرو  گردید. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل صبا با هدف افزایش توانمندی شرکت بهره برداری و تعمیرا ت نیروگاه صبا به عنوان شرکت مرکزی ارائه خدمات تعمیرات و…