نشست مشترک صبا و نمایندگان آلمان

حضور فعال هلدینگ صنایع برق وانرژی صبا در نشست مشترک با هیأت فنی و صنعتی آلمان به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل صبا در اواسط آبان ماه سال جاری ، مدیران هلدینگ صبا در جلسه مشترک با هیأت بلند پایه از ایالت صنعتی باواریای آلمان حضوری فعال داشتند. بر اساس این گزارش در…