پایداری سازمان ما

در گرو پایداری جامعه است .

و ما توجه به اجتماع را مسئولیت همیشگی خود می دانیم

شرکت مادر تخصصی صنایع برق وانرژی صبا دیدگاه متعالی و نهادینه شده ای به موضوع مسئولیت اجتماعی و حفظ محیط زیست به عنوان سرمایه ای برای نسل حاضر و آیندگان وجود دارد . لذا این شرکت به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های تولید کننده برق مستمر و پایدار در کشور ،در جایگاه یک هلدینگ  پیشرو، در توسعه کسب و کار، مسؤولیتهای اجتماعی خود را مد نظر قرار داده و خواهد داد  و همواره به مدیران شرکت های تحت پوشش خود نیز ، توجه و اهتمام به تحقق مسئولیت های اجتماعی را تاکید می نماید.

توجه به مقولات سلامت، ایمنی، محیط زیست (HSE) مورد تأکید همیشگی مدیران اجرایی ما بوده و نقشی مهم در سراسر بخش های اجرایی ، ستادی و نیروگاه های تحت پوشش است .این امر ریشه در اهمیت حفظ سلامت منابع انسانی به طور عام و به ویژه دخیل در کسب و کار شرکت و نیز اهمیت حفاظت از محیط زیست دارد.

علاوه بر این، تلاشهای متعددی در جهت ارتقاء راندمان نیروگاه های تحت پوشش از طریق همکاری با دارندگان جدیدترین فناوریهای مرتبط در سطح جهان و دستیابی به دانش روز انجام در حوزه تولید برق در نیروگاه های تحت پوشش خود داشته است .

این شرکت معتقد است در کنار مسئولیت خطیر تأمین برق مردم ایران سرافراز وظیفه حفظ محیط زیست و قوانین اجتماعی از اصلی ترین وظایف ماست.

ضمن اینکه در نیروگاه های این شرکت ، فضای سبز بخش زیادی از محیط را پوشش می دهد.

ما به آ موزش کارکنان توجه داریم و همواره به فکر رشد و ارتقاء مجموعه هستیم . هر چند ممکن است در این مسئولیت خطیر کاستی هایی داشته باشیم اما در رسالت اصلی سازمان خود ، به مسئولیت اجتماعی توجهی ویژه ای داریم.

نیروگاه های گروه صبا

نیروگاه های همیشه سبز

parand1

پروژه عظیم جنگل کاری در نیروگاه خرمشهر

این شرکت همزمان با احداث نیروگاه خرمشهر در منطقه آزاد اروند اقدام به خرید یک قطعه زمین در مجاورت نیروگاه نموده و پروژه عظیم جنگل کاری را با هدف حفظ محیط زیست و توسعه گونه های گیاهی در منطقه را آغاز نمود . در حال حاضر بخش عظیمی از آماده سازی زمین و زهکشی و احداث شبکه آبیاری آن انجام شده و به زودی با کاشت درختان ثمر ده از جمله نخل در محل نیروگاه ، سرسبزی و طراوت بی نظیر برای منطقه خرمشهر به ارمغان خواهد آورد.

واحدهای گاز

نیروگاه زرگان نیروگاه سبز

اتوجه به قرار گیری نیروگاه شهید مدحج (زرگان اهواز ) در نزدیکی شهر اهواز ، این شرکت پس از خرید نیروگاه از دولت اقدام به توسعه وسیع فضای سبز در نیروگاه نموده به صورتی که در حال حاضر تمامی فضای ازاد نیروگاه دارای پوشش گیاهی می باشد . ضمن اینکه برای حفظ پایداری محیط زیست اقدام به درختکاری از جمله درختهای زیتون و کونه کارپوس که سهم بسزایی در بهبود کیفیت هوای محیط و کاهش آلودگی زیست محیطی دارد