هلدینگ صنایع برق وانرژی صبا از لحاظ گستردگی نیروگاه های تحت پوشش بسیار شرکت منحصر به فردی است . در سراسر ایران نیروگاه های گروه صبا گسترده است . در ذیل نقشه جانمایی نیروگاه های گروه صبا را ملاحظه فرمائید :

1

اطلاعات نیروگاه های گروه صبا:

ردیف نام نیروگاه ظرفیت (مگاوات) نوع سرمایه گذاری
1 زرگان 418 خرید از شرکت توانیر
2 خرمشهر 972 احداث
3 علی آباد کتول 972 احداث
4 قم 714 خرید از سازمان خصوصی سازی
5 چابهار 415 خرید از سازمان خصوصی سازی
6 سلطانیه زنجان 648 خرید از سازمان خصوصی سازی
جمع کل 4139 خرید و احداث

هلدینگ صنایع برق وانرژی صبا با ظرفیت نیروگاهی در حال تولید بیش از 4200 مگاوات ، دومین شرکت معظم تولید کننده غیر دولتی برق کشور به حساب می آید . در ذیل وضعیت تفکیک تولید نیروگاه های گروه صبا قابل مشاهده است :

2

نیروگاه های گروه صبا: