فرم استخدامی

تست روانشناسی

لطفا فرم های فوق را دانلود و پس از تکمیل، بهمراه رزومه خود و ذکر کد شغلی به آدرس الکترونیکی job@sabapower.ir ارسال بفرمایید.

همچنین داوطلبین می بایستی کلیه مدارک مورد نیاز (تصاویر رزومه کاری،مدرک تحصیلی،کارت ملی،کارت پایان خدمت) را نیز همراه فرمهای دانلود شده ارسال نمایند.