تاریخچه بهره برداری نیروگاه ها در کشور

در طول زمان ورود صنعت برق به کشور ، روشهای متداول بهره برداری از نیروگاهها   بشرح ذیل بوده است:

  • بهره برداری و تعمیر و نگهداری نیروگاه ها ( عمدتا دیزلی ) توسط بخش خصوصی از جمله شهرداری ها انجام می شده است . (تا اوائل دهه 40)
  • بهره برداری، تعمیر ونگهداری نیروگاههابه دست دولت با جذب نیرو و مدیریت مستقیم آن انجام می شد( تا سال 1370)
  • بهره برداری و تعمیر و نگهداری نیروگاه ها با واگذاری بخشی از اختیارات به نیروگاه ها به صورت خودگردان انجام می شد.     (چند سالی از دهه 70)
  • ایجاد شرکتهای مدیریت تولید نیروگاه ها و انجام کلیه فعالیت های o&m توسط این شرکت ها در وزارت نیرو( از ابتدای دهه 70 )
  • واگذاری بهره برداری نیروگاه خصوصی بصورت full O&M به یک شرکت خارجی (نیروگاه رودشور در دهه 80 )
  • واگذاری مالکیت و بهره برداری نیروگاه به بخش خصوصی داخلی مانند نیروگاه زرگان (در دهه 80 )
  • تشکیل شرکت O&M توسط شرکت مپنا و بهره برداری نیروگاه های تحت پوشش توسط شرکت مذکور
  • تحولاتی که از ابتدای سال 70 در نحوه اداره نیروگاهها ایجاد گردید با هدف تعدیل نیروی انسانی و افزایش سطح بهره وری صورت پذیرفته واین تحولات همچنان با خصوصی سازی و واگذاری دیگر نیروگاهها ادامه دارد.
شیوه بهره برداری در نیروگاه های گروه صبا
3

بهره برداری از نیروگاه توسط شرکت مدیریت تولید برق مختص نیروگاه :

در این شیوه که بیشتر مختص نیروگاه هایی است که از طریق سازمان خصوصی خریداری شده و همراه با فروش نیروگاه ، شرکت مدیریت تولید برق حاضر در نیروگاه هم واگذار شده است . در این مورد ، نیروهای متخصص بهره برداری و تعمیرات مختص همان نیروگاه بوده و به صورت متمرکز در نیروگاه فعالیت می نمایند. اداره نیروگاه سیکل ترکیبی قم توسط شرکت مدیریت تولید برق قم از این دسته می باشد .

1
logo

بهره برداری متمرکز از نیروگاه ها در شرکت بهره برداری و تعمیرات صبا :

در این روش که بر مبنای استانداردهای جهانی می باشد ، شرکت شرکت تعمرات و بهره برداری تخصصی در داخل هلدینگ صبا ایجاد شده و به صورت ماتریسی ، تمامی فعالیت های مورد نیاز نیروگاه تحت پوشش به شرکتFULL O&M  انجام می گردد. از اصلی ترین مزایای این شیوه مدیریت دانش در داخل گروه ، استفاده از نیروهای تخصصی در همه نیروگاه های تحت پوشش و برنامه ریزی بهتر برای تعمیرات اساسی و میان دوره ای می باشد . بسیاری از نیروگاه های گروه صبا به این شیوه اداره می شوند.

2
ساختار روابط بین شرکت های مالک و بهره بردار نیروگاه های صبا

به منظور اداره بهتر نیروگاه های تحت پوشش هلدینگ صبا و اطمینان از  تولید حداکثر برق با بیشترین بهره وری و کمترین هزینه در نیروگاه های گروه صبا ، بین شرکت های مالک و بهره بردار نیروگاه تفکیک ایجاد شده است . در این شیوه شرکت های مالک ساختار بسیار کوچک اما چابک دارند و بهره برداری از نیروگاه به صورت full o&M  به شرکت بهره برداری واگذا شده است . در فرآیند واگذاری نیروگاه  بصورت full o&m ، برای اولین بار، کل فعالیتهای موجود در یک نیروگاه، با استفاده از تجارب ارزشمند ، بصورت 15 فعالیت اصلی، که این فعالیتها نیز خود به 95 ریز فعالیت ( با تعیین دقیق وزن هر کدام ) وبا اهدافی که در زیر تعیین گردیده است صورت پذیرفته است :

1- تدوین شرح کلی خدمات شرکت full o&m جهت لحاظ در موافقتنامه فی مابین کافرما و پیمانکار.

2- آشنایی شرکت پیمانکار full o&m کار با وظائفی که در طول مدت قرارداد در نیروگاه خواهد داشت.

3- ارزیابی شرکت پیمانکار full o&m کار در طول مدت قرارداد.

4- بررسی صورت وضعیتهای ماهیانه پیمانکار وپرداختها بر این اساس.

5- تسهیل در امور اجرایی دستگاه نظارت بر موافقتنامه فی مابین.

بررسی وضعیت بهره برداری نیروگاه های تحت پوشش گروه صبا
نیروگاه خرمشهر

نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر

بهره برداری از نیروگاه خرمشهر در شهر خرمشهر به ظرفیت 972 مگاوات بر عهده شرکت بهره برداری  وتعمیرات نیروگاه صبا می باشد.

نیروگاه زرگان

نیروگاه شهید مدحج (زرگان اهواز )

بهره برداری از نیروگاه شهید مدحج (زرگان اهواز ) در شهر اهواز به ظرفیت 418 مگاوات بر عهده شرکت بهره برداری  وتعمیرات نیروگاه صبا می باشد.

نیروگاه قم

نیروگاه سیکل ترکیبی قم

بهره برداری از نیروگاه سیکل ترکیبی قم در شهر مقدس قم به ظرفیت 714 مگاوات بر عهده شرکت مدیریت تولید برق قم می باشد .

نیروگاه علی آباد

نیروگاه سیکل ترکیبی علی آباد (گلستان)

بهره برداری از نیروگاه علی آباد ( در استان گلستان – گرگان ) به ظرفیت 972 مگاوات بر عهده شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه سنا می باشد.

نیروگاه زنجان

نیروگاه سیکل سلطانیه زنجان

بهره برداری از نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیه در شهر زنجان به ظرفیت 648 مگاوات بر عهده شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا می باشد .


Warning: imagejpeg(): gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: in /home/sabapo/domains/sabapower.ir/public_html/wp-includes/class-wp-image-editor.php on line 425
نیروگاه چابهار

نیروگاه چابهار

بهره برداری از نیروگاه چابهار( در استان سیستان و بلوچستان – شهرستان چابهار ) به ظرفیت 415 مگاوات بر عهده شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا می باشد.

ساختار روابط بین شرکت های مالک و بهره بردار نیروگاه های صبا

گروه صبا به عنوان یکی از شرکت های پیشرو در عرضه تولید برق کشور ، پس از سالها تحقیق و توسعه ، یکی از بهترین مدل های بهره بردرای استاندارد از نیروگاه های تابعه خود را به اجرا در آورده است . برای حصول اطمینان از تولید بهنگام برق نیروگاه و حداکثر بهره وری ، نسبت به تعیین دقیق روابط بین شرکت های مالک و شرکت بهره بردار اقدام نموده تا بتوان در تمامی ابعاد ، ضمن تولید بهینه ، نسبت به نگهداشت تجهیزات نیروگاه ها به عنوان سرمایه ملی اقدام نموده و توجه ویژه ای نیز به کارکنان نیروگاه به عنوان  سرمایه های انسانی می گردد.کلیات این فعالیت ها شامل موارد ذیل می باشد :

• مديريت و راهبري

فعالیت های مربوط به مدیریت نیروگاه ، مدیریت نیروی انسانی و ارتباطات برون سازمانی نیروگاه

• عمليات بهره برداري

بهره برداری صحیح و لحظه ای از نیروگاه

• تضمين توليد

دست یابی به حداقل مگاوات تعهد شده در قرارداد

• نگهداري و پشتيباني

تمامی فعالیت های بازرگانی ، انبارداری و تأمین تجهیزات نیروگاه

• تعميرات جاري و دوره اي (Maintenance )

تعمیرات برنامه ریزی شده یا جاری نیروگاه

• پشتيباني (فني و مهندسي – مالي و اداري )

فرآیندهای اداری نیروگاه

• تامين تجهيزات

تأمین تجهیزات نیروگاه در همه ابعاد

• سيستم اطلاعات مديريت (MIS) و فن آوري اطلاعات IT

فرآیندهای پشتیبانی اطلاعات و رایانه

• سلامت ، ايمني و محيط زيست ( HSE)

فعالیت های ایمنی تجهیزات و کارکنان نیروگاه

• بهينه سازي و حفظ توان توليد نصب شده

هرآنچه منجر به حفظ توان تولید نیروگاه گردد.

• حفاظت فيزيکي

حفاظت پیرامونی و ورودی های نیروگاه

• هماهنگي فروش انرژي

عرضه برق تولیدی در بازار برق یا مدیریت شبکه

• خدمات عمومي

(غذاخوري، حمل و نقل ، نظافت و …)

• آموزش ، تحقيق و فن آوري

آموزش کارکنان و انجام فعالیت های تحقیق و توسعه